KTO?
kierowcy wykonujący przewozy drogowe (aktualnie zatrudnieni lub powracający do zawodu oraz posiadający kurs na przewóz osób lub rzeczy), którzy uzyskali prawo jazdy: kat. C do 10.09.2009 roku (włącznie), kat. D do 10.09.2008 roku (włącznie).

KIEDY?
zgodnie z ustawą co 5 lat według nowych przepisów, gdzie pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty i kategorii prawa jazdy, co przedstawiają poniższe tabele:

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. C1, C, C1+E, C+E

(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Szkolenia Okresowe

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy

(patrz wpis w rubryce 12 na rewersie prawa jazdy) 

do 31 grudnia 1980 r.

od 1 stycznia 1981 r.  do 31 grudnia 1995 r.

do 10 września 2010 r.

do 10 września 2011 r.

do 31 grudnia 1980 r.

Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. D1, D, D1+E, D+E

(patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy)

Termin przejścia szkolenia okresowego i wymiany prawa jazdy

(patrz wpis w rubryce 12 na rewersie prawa jazdy) 

od 1 stycznia 1981 r.  do 31 grudnia 1990 r.

od 1 stycznia 1991 r.  do 31 grudnia 2000 r.

od 1 stycznia 2001 r.  do 31 grudnia 2005 r.

od 1 stycznia 2006 r.  do 10 września 2008 r.

do 10 września 2009 r.

do 10 września 2010 r.

do 10 września 2011 r.

do 10 września 2012 r.

do 10 września 2013 r.

Tabela nr 2 - dotycząca przewozu osób

DOKUMENTY  POTRZEBNE  DO  ZAPISANIA  SIĘ  NA  SZKOLENIE  OKRESOWE:
 

  1. Wypełnione zgłoszenie na kurs (do pobrania ze strony lub z sekretariatu ośrodka).
  2. Dowód osobisty.
  3. Prawo jazdy.
  4. Opłata
 
 

Po odbytym szkoleniu (35 godzin) kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji (oryginał + kopia) i udaje się na badania lekarskie oraz psychologiczne.
Wszystkie dokumenty wraz ze zdjęciem składa w swoim wydziale komunikacji (w urzędzie miasta lub gminy) w celu uzyskania wpisu do prawa jazdy (wymiana dokumentu).

od 1 stycznia 1996 r.  do 31 grudnia 2000 r.

od 1 stycznia 2001 r.  do 31 grudnia 2005 r.

od 1 stycznia 2006 r.  do 10 września 2009 r.

do 10 września 2012 r.

do 10 września 2013 r.

do 10 września 2014 r.

Tabela nr 1 - dotycząca przewozu rzeczy

  Kursy Prawa Jazdy,  Szkolenia Okresowe,  Kwalifikacje Wstępne,  ADR  

prawo jazdy konin

+48 603 671 571

Copyright © 2017         Designed by Peoplecreations / Freepik

BIURO CZYNNE:

OSK  WAWRZYNIAK

Konin, Słupca, Turek, Koło, Inowrocław, Września

 

 

 

Pn - Pt

Sobota

Niedziela

-    7 - 17

-    8 - 12

-    nieczynne